[OpenBSD]

[FAQ Index] [Naar Sectie 3 - Beginnen met OpenBSD] [Naar Sectie 5 - Het Systeem vanaf Broncode Bouwen]

4 - OpenBSD 4.8 Installatiegids


Inhoudsopgave


4.1 - Overzicht van de OpenBSD installatieprocedure

OpenBSD wordt al lang gerespeceerd vanwege het eenvoudige en duidelijke installatieproces, dat consistent is bij alle platformen.

Alle platformen volgen een gelijkaardige installatieprocedure, al zijn er echter enkele verschillen in de details voor sommige platformen. In elk geval wordt u verzocht om het platform-specifieke INSTALL document te lezen in de platform directory op de CD-ROM of FTP sites (bijvoorbeeld, i386/INSTALL.i386, macppc/INSTALL.macppc of sparc/INSTALL.sparc).

De OpenBSD-installatie gebruikt een speciale kernel met een aantal utilities en installatiescripts vastgelegd in een vooraf geladen RAM-schijf. Nadat deze kernel gestart is, wordt het besturingssysteem uitgepakt uit een aantal gecomprimeerde tar(1) (.tgz) bestanden, van een andere bron dan deze voorgeladen RAM-schijf. Er zijn verschillende manieren om deze installatiekernel te starten:

Niet elk platform ondersteunt alle boot opties: Alle platformen kunnen ook een bsd.rd gebruiken om te herinstalleren of te upgraden.

Zodra de installatiekernel gestart is, hebt u verscheidene opties om te kiezen waar u de installatiebestandensets vandaan wil halen. Opnieuw ondersteunt niet elk platform elke optie.

4.2 - Checklist voor de installatie

Voor u uw installatie begint, zou u een idee moeten hebben van hetgeen u achteraf wenst te bekomen. U zal tenminste de volgende punten willen kennen:

4.3 - Bootable OpenBSD installatiemedia aanmaken

Als voorbeelden zullen we de installatie-images bekijken die beschikbaar zijn voor de i386 en sparc platformen.

Het i386 platform heeft zes afzonderlijke installatie schijf-images om uit te kiezen:

De sparc platformen hebben vier afzonderlijke installatieschijf images om uit te kiezen:

U wordt geadviseerd om de CDROM-images te gebruiken, aangezien bij enkele van de "grotere" platformen (zoals amd64, sparc64) er veel drivers en utilities uit de floppy-images gesneden zijn, wat de installatie moeilijker kan maken. Oudere platformen, zoals i386 en sparc, zijn nog steeds heel goed te installeren vanaf floppy.

4.3.1 - Een CD-ROM maken

U kunt een CD-ROM aanmaken met de cd48.iso of install48.iso bestanden. Het wordt aan de lezer overgelaten om de precieze details te bepalen met de tools die hij/zij ter beschikking heeft.

In OpenBSD kunt u een CD van een ISO-image maken met cdio(1):
 # cdio tao cd48.iso

De meeste CD-recorders die worden verkocht voor Windows en Macintosh systemen worden geleverd met software waarmee u ISO-images op lege media kunt branden. Als die van u dat niet doet, dan zijn er diverse gratis applicaties die het voor u kunnen doen.

Andere Unix-achtige systemen gebruiken applicaties als cdrkit.

4.3.2 - Diskettes maken onder Unix

De exacte details en device-namen kunnen variŽren van Unix-variant tot Unix-variant; gebruik wat bij uw systeem past.

Om een geformatteerde floppy te maken, gebruikt u het fdformat(1) commando om zowel te formatteren als te controleren op slechte sectoren.

 # fdformat /dev/rfd0c
 Format 1440K floppy `/dev/rfd0c'? (y/n): y
 Processing VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV done.

Als uw uitvoer is zoals in het bovenstaande voorbeeld, dan is de schijf OK. Als u echter niet ALLEMAAL "V"'s ziet, dan is de schijf heel waarschijnlijk slecht, en probeert u best een nieuwe.

Om een image-bestand naar de disk te schruiven, gebruikt u dd(1). Een voorbeeldgebruik van dd(1) staat hieronder:

 # dd if=floppy48.fs of=/dev/rfd0c bs=32k

Zodra de image geschreven is, controleer dan om zeker te zijn dat de gekopieerde image dezelfde is als de originele met het cmp(1) commando. Als de diskette identiek is aan de image, zult u gewoon nog een prompt zien.

 # cmp /dev/rfd0c floppy48.fs

4.3.3 - Diskettes maken onder Windows

Om een diskette klaar te maken in Windows, gebruikt u eerst de voorziene formatteringstools om de schijf te formatteren om te verifiŽren dat de schijf geen slechte sectoren heeft.

Om de installatie-image naar de klaargemaakte diskette te schrijven kunt u ntrw.exe gebruiken, dat gedownload kan worden uit de tools directory op iedere FTP-mirror.

Voorbeeldgebruik van ntrw:
 C:\> ntrw floppy48.fs a:
 3.5", 1.44MB, 512 bytes/sector
 bufsize is 9216
 1474560 bytes written

4.4 - OpenBSD installatiemedia booten

i386/amd64 booten

Een installatie-medium booten op de i386 en amd64 PC platformen is voor de meeste mensen niets nieuws. Uw systeem zal geÔnstrueerd moeten worden om te booten van het medium dat u heeft gekozen, meestal via een instelling in het BIOS. Als u wilt booten van CD, dan moet uw systeem dat ondersteunen en ingesteld worden om van CD te booten. Sommige oudere systemen hebben deze optie niet, en dan moet u een diskette gebruiken om uw installatie-image te booten. Maak u echter geen zorgen; zelfs als u boot vanaf een diskette, kunt u nog steeds vanaf CD installeren als deze door OpenBSD wordt ondersteund (dus vrijwel alle IDE spelers).

U kunt ook installeren door bsd.rd te booten vanaf een bestaande OpenBSD partitie, of over het netwerk met het PXE boot proces.

sparc/sparc64 booten

NOTE: Op het sparc64 platform zijn alleen de SBus machines (Ultra 1, Ultra 2) bootable vanaf diskette.

Het systeem moet op een monitor ROM prompt staan, dat er gewoonlijk uitziet als "ok ". Als u een Sun-toetsenbord gebruikt, houdt dan "STOP" ingedrukt terwijl u op "A" drukt. Als u een seriŽle console gebruikt, dan zou een BREAK u moeten laten terugkeren naar de monitor prompt.

Gebruik het volgende commando om te booten vanaf de diskette:

 ok boot floppy

U kunt meestal van de CDROM speler van een Sun systeem booten door op de boot prompt 'boot cdrom' te typen:

 ok boot cdrom

4.5 - Een eenvoudige installatie uitvoeren

Het nieuwe installatieprogramma van OpenBSD is ontworpen om OpenBSD te installeren en te configureren in een zeer bruikbare standaard configuratie met zeer beperkte tussenkomst van de gebruiker. Feitelijk kunt u vaak gewoon enkele keren op ENTER drukken om een goede OpenBSD-installatie te krijgen, waarbij u alleen uw handen naar het overige deel van het toetsenbord hoeft te verplaatsen om het root-wachtwoord in te typen.

Het installatieprogramma maakt een partitie-layout aan, gebaseerd op de grootte van uw harde schijf. Alhoewel dit NIET de perfecte layout voor iedereen zal zijn, is het een goed startpunt en een goede overkoepelende strategie om uit te vinden wat u nodig heeft.

We zullen beginnen met een erg eenvoudige installatie, met een korte discussie van de gegeven opties, en met behulp de magie van hypertext links, u de mogelijkheid geven om meer te lezen over de onderwerpen die u interesseren en uw opties laat verkennen.

De installatienotites voor ieder platform staan op de installatie-CD's en FTP-servers, in het bestand INSTALL.<plat>, waarbij +<plat> uw platform is, bijvoorbeeld, i386.

4.5.1 - De installatie beginnen

Wat u ook gebruikt als middel om te booten, nu is het tijd om het te gebruiken. Tijdens het bootproces worden de kernel en al de programma's, gebruikt om OpenBSD te installeren, in het geheugen geladen. Als de installatiekernel is opgestart, is het bootmedium niet langer nodig, alles draait vanaf de RAM-disk. Op dit moment kunt u de CD of floppy waarvan geboot is zelfs verwijderen, ervanuitgaande dat u de CD niet nodig heeft voor de installatiebestanden.

Op bijna gelijk welk ogenblik tijdens het OpenBSD installatieproces kunt u de huidige installatiepoging beŽindigen door CTRL-C te drukken en een nieuwe poging beginnen zonder te herstarten door install te starten op de shell prompt. U kunt ook een "!" ingeven op de meeste plaatsen tijdens de installatie om een shell-prompt te krijgen, en verlaat vervolgens de shell om terug te keren naar het installatieprogramma.

Wanneer uw boot geslaagd is, zal u veel tekstboodschappen zien voorbij rollen. Deze tekst, op vele architecturen in witte letters op blauwe achtergrond, is de dmesg, de kernel die u zegt welke devices gevonden werden en hoe ze zijn aangehaakt aan andere devices. Een kopie van deze tekst wordt bewaard in /var/run/dmesg.boot.

Nadien zal u het volgende zien:

 ...
 root on rd0a swap on rd0b dump on rd0b
 erase ^?, werase ^W, kill ^U, intr ^C, status ^T

 Welcome to the OpenBSD/i386 4.8 installation program.
 (I)nstall, (U)pgrade or (S)hell? i

En daarmee bereiken we onze eerste vraag. U heeft de drie getoonde opties:

We nemen aan dat u heeft gekozen voor "(I)nstall".

4.5.2 - De Installatievragen

Nu gaan we de vragen krijgen die bepalen hoe ons systeem wordt ingesteld. U zult merken dat in de meeste gevallen, alle vragen in het begin worden gesteld, waarna de installatie plaatsvindt. Als u een langzame computer of een langzame Internetverbinding heeft, bent u in de gelegenheid om alle vragen te beantwoorden, weg te lopen, later terug te komen en het systeem alleen maar te hoeven herstarten om de installatie af te ronden.

 At any prompt except password prompts you can escape to a shell by
 typing '!'. Default answers are shown in []'s and are selected by
 pressing RETURN. You can exit this program at any time by pressing
 Control-C, but this can leave your system in an inconsistent state.

 Choose your keyboard layout ('?' or 'L' for list) [default] Enter

In de meeste gevallen is de standaard toetsenbord-layout (of het standaard terminal type als u installeert via een seriŽle console) geschikt; kies echter niet zomaar de standaardwaarde, maar antwoord gepast.

 System hostname? (short form, e.g. 'foo') puffy

Deze waarde zal, samen met de DNS domeinnaam ( hieronder gespecificeerd), bewaard worden in het bestand /etc/myname, dat tijdens een normale boot gebruikt wordt om de hostname van het systeem in te stellen. Als u de domeinnaam van het systeem niet instelt, zal de standaardwaarde 'my.domain' gebruikt worden.

 Available network interfaces are: fxp0 vlan0.
 Which one do you wish to configure? (or 'done') [fxp0] Enter

vlan0 is de VLAN virtuele interface. In ons geval negeren we deze optie en blijven we bij de fysieke interfaces. Indien u meerdere fysieke interfaces hebt, zullen ze hier getoond worden. Merk op dat ze worden geÔdentificeerd door de driver-naam, niet als generieke Ethernet devices. In dit geval verwijst "fxp0" naar het eerste device dat de fxp(4) driver gebruikt, fxp1 zou het tweede device zijn, enz. Meer over het benoemen van devices vindt u in FAQ 6.

Na het kiezen van het device dat u wilt configureren, zult u het nu gaan configureren. In veel gevallen zult u het met DHCP willen configureren:

 IPv4 address for fxp0? (or 'dhcp' or 'none') [dhcp] Enter
 Issuing hostname-associated DHCP request for fxp0.
 DHCPDISCOVER on fxp0 to 255.255.255.255 port 67 interval 1
 DHCPOFFER from 192.168.1.250 (08:00:20:94:0b:c8)
 DHCPREQUEST on fxp0 to 255.255.255.255 port 67
 DHCPACK from 192.168.1.250 (08:00:20:94:0b:c8)
 bound to 192.168.1.199 -- renewal in 43200 seconds.

DHCP zal nu het IP adres, subnet mask, default gateway, DNS domeinnaam en DNS servers configureren. Als u geen DHCP gebruikt zult u al deze dingen handmatig moeten opgeven; zie de gedetaileerde discussie hieronder.

Als u enige IPv6 configuratie moet doen od als er andere interfaces zijn om te configureren (als als het u niet bevalt hoe u de vorige heeft geconfigureerd), dan kunt u dit nu doen, maar in ons geval zijn we klaar:

 IPv6 address for fxp0? (or 'rtsol' or 'none') [none] Enter
 Available network interfaces are: fxp0 vlan0.
 Which one do you wish to configure? (or 'done') [done] Enter

 Using DNS domainname in.nickh.org
 Using DNS nameservers at 192.168.1.252
 Do you want to do any manual network configuration? [no] Enter

Als u "yes" antwoord op de "manual network configuration"-vraag, dan krijgt u een shell prompt, waar u alles kunt configureren dat nodig is, type vervolgens "exit" om terug te keren naar het installatie-programma.

 Password for root account? (will not echo) PaSsWoRd
 Password for root account? (again) PaSsWoRd

Gebruik een veilig wachtwoord voor het root-account, denk eraan: op Internet IS men erop uit om uw computer binnen te dringen, ze zullen bergen veelvoorkomende wachtwoorden uitproberen waarvan men vindt dat ze slim bedacht zijn.

Verderop krijgt u de gelegenheid om een beheer-account aan te maken en SSH-toegang vanaf buiten naar het root-account uit te schakelen, maar u wilt nog steeds een good wachtwoord op uw root-account.

 Start sshd(8) by default? [yes] Enter

Meestal zult u sshd(8) willen hebben draaien. Als u voor uw toepassing geen sshd(8) nodig heeft, dan is er een klein theoretisch veiligheidsvoordeel om het niet te laten draaien.

 Start ntpd(8) by default? [no] y
 NTP server? (hostname or 'default') [default] Enter

U krijgt hier de keuze om OpenNTPD te draaien, OpenBSD's NTP implementatie. OpenNTPD is een manier om de klok van uw computer met weinig impact accuraat te synchroniseren. De standaard configuratie, met pool.ntp.org, gebruikt een groot aantal vrij toegankelijke tijdservers versprijd over de hele wereld.

Een reden waarom U ntpd(8) wellicht NIET wilt draaien kan zijn als u een dual-boot systeem heeft waarvan het andere OS geen hardware klok gebruikt die op GMT staat, omdat u niet wilt dat OpenBSD de tijd van het andere systeem aanpast.

 Do you expect to run the X Window System? [yes] Enter

Niet op alle platforms wordt u gevraagd of u verwacht X te zullen draaien, degene die het doen vereisen een sysctl om X te kunnen gebruiken. Door "y" te antwoorden wordt /etc/sysctl.conf aangepast door de regel machdep.allowaperture=1 of machdep.allowaperture=2 erin op te nemen, afhankelijk van uw platform.

Als u niet van plan bent om X te draaien op dit systeem if als u er niet zeker van bent, antwoord dan 'N', aangezien u het eenvoudig kunt wijzigen door /etc/sysctl.conf aan te passen en te rebooten, mocht het later nodig zijn. Er is een potentieel veiliheidsvoordeel om de aperture-driver xf86(4) uitgeschakeld te laten, omdat het grafische hart van een moderne videokaart potentieel gebruikt kan worden om het geheugen aan te passen buiten de processor om. Merk op dat niet-grafische applicaites die X-libraries en hulpprogramma's nodig hebben om te draaien, deze sysctl niet nodig hebben.

 Do you want the X Window System to be started by xdm(1)? [no] y

xdm(1) start de X omgeving bij het booten van het systeem. Wij raden alleen aan om dit bij de installatie te doen, als u zeer zeker bent dat X standaard zal werken op uw systeem. Zo niet, configureer X dan voordat u xdm(1) gebruikt.

 Change the default console to com0? [no] Enter

Indien u een seriŽle console wenst in te stellen in plaats van de standaard van uw systeem (meestal een toetsenbord en monitor), dan is dit uw kans. Als u de standaard wijzigt in "y", dan wordt u gevvraagd om de bit-rate in te stellen. Merk op dat voor seriŽle consoles sneller niet altijd beter is, het wordt sterk aangeraden om de standaard waarde voor uw platform te kiezen.

 Setup a user? (enter a lower-case loginname, or 'no') [no] Enter

U wordt de mogelijkheid gegeven om een gebruiker ANDERS dan root voor systeemonderhoud. Deze gebruiker zal lid zijn van de "wheel" groep zodat hij su(1) kan draaien en om een wachtwoord gevraagd zal worden.

Let op dat u een username moet invullen en niet "y" als u een gebruiker wilt aanmaken.

 What timezone are you in? ('?' for list) [Canada/Mountain] US/Michigan

OpenBSD neemt aan dat de real-time clock (RTC) van de computer is ingesteld op GMT, maar u moet ook opgeven in welke tijdzone u zit. Er kunnen meerdere geldige antwoorden zijn voor uw fysieke locatie. Door op "?" te drukken op de prompt wordt u geholpen om een geldige naam van de tijdzone te vinden.

Merk op dat het installatieprogramma meestal de goede tijdzone gokt, u kunt dan gewoon op "Enter" drukken.

U vindt hier meer over het instellen van de tijdzone.

4.5.3 - Schijven instellen

Belangrijke Opmerking: Gebruikers met een grote harde schijf (groter dan algemeen beschikbaar was op het moment dat uw computer werd gemaakt) zullen deze paragraaf willen lezen voordat ze verder gaan.

Het juist indelen van uw schijf is waarschijnlijk het moeilijkste deel van een OpenBSD-installatie.

Het instellen van schijven in OpenBSD varieert enigszins tussen de platformen. Voor i386, amd64, macppc, zaurus en armish, wordt het gedaan in twee stappen. Allereerst wordt het OpenBSD-deel van de harde schijf gedefinieerd met fdisk(8), vervolgens wordt dit deel onderverdeeld in OpenBSD-partities met disklabel(8).

Sommige gebruikers raken misschien wat verward door de gehanteerde terminologie. Het lijkt erop dat we het woord "partitie" op twee verschillende manieren gebruiken. Deze observtie is correct. Er zijn twee niveau's van partitioneren in bovenstaande OpenBSD-platformen, de eerste, die je zou kunnen beschouwen als besturingssysteem-partities, die bepaalt hoe meerdere besturingssystemen hun ruimte op de harde schijf afbakenen, en het tweede die de OpenBSD-partitie onderverdeelt in individuele bestandssystemen. De eerste laag is zichtbaar als een schijf-partitie in DOS, Windows en ieder ander besturingssysteem dat deze disk-layout gebruikt, de tweede laag is alleen zichtbaar voor OpenBSD en die besturingssystemen die direct een OpenBSD-bestandssysteem kunnen lezen.

Het nieuwe installatieprogramma van OpenBSD probeert het indelen van uw schijf te vereenvoudigen met een zinnige standaardindeling voor "algemeen" gebruik. Merk op dat velen deze standaard zullen willen aanpassen of hun eigen layout willen gebruiken, maar nieuwe gebruikers kunnen waarschijnlijk het beste starten met deze configuratie totdat ze zien wat ze anders willen doen. Merk op dat de standaard layout wijzigt al naar gelang de grootte van uw harde schijf.

Vooralsnog zullen we the standaardwaarden nemen voor onze 40G schijf.

 Available disks are: wd0.
 Which one is the root disk? (or 'done') [wd0]
 Disk: wd0    geometry: 4863/255/63 [78125000 Sectors]
 Offset: 0    Signature: 0xAA55
       Starting     Ending     LBA Info:
  #: id   C  H  S -   C  H  S [    start:    size ]
 -------------------------------------------------------------------------------
  0: 06   0  1  1 -  521 254 63 [     63:   8385867 ] DOS > 32MB
  1: 00   0  0  0 -   0  0  0 [      0:      0 ] unused
  2: 00   0  0  0 -   0  0  0 [      0:      0 ] unused
  3: 00   0  0  0 -   0  0  0 [      0:      0 ] unused
 Use (W)hole disk or (E)dit the MBR? [whole] Enter

 Setting OpenBSD MBR partition to whole wd0...done.
Merk op dat deze schijf een bestaande partitie heeft -- het kiezen van "whole disk" zal deze verwijderen!.

Het instellen van de hele ("whole") schijf voor OpenBSD zorgt voor een aantal belangrijke dingen:

Er zijn vele momenten waarop u dat niet wilt, zoals: Merk op dat het cruciaal is dat nieuw (of nooit voor booten gebruikte) schijven een geldige MBR, een geldige signature, een OpenBSD-portitie en een als "actief" gevlagde partitie hebben. Als u deze dingen niet doet door middel van de "Use whole disk"-optie, dan zult u er handmatig voor moeten zorgen dat het wordt gedaan.

Meer informatie over het partitioneren van uw schijf met fdisk vindt u hieronder.

Nu zullen we onze OpenBSD fdisk-partitie opdelen in OpenBSD schijf-partities met disklabel(8):

 Setting OpenBSD MBR partition to whole wd0...done.
 The auto-allocated layout for wd0 is:
 #        size      offset fstype [fsize bsize cpg]
  a:     1024.0M        63 4.2BSD  2048 16384  1 # /
  b:      507.1M     2097215  swap          
  c:     38147.0M        0 unused          
  d:     2620.4M     3135791 4.2BSD  2048 16384  1 # /tmp
  e:     4143.1M     8502287 4.2BSD  2048 16384  1 # /var
  f:     2048.0M     16987323 4.2BSD  2048 16384  1 # /usr
  g:     1024.0M     21181627 4.2BSD  2048 16384  1 # /usr/X11R6
  h:     3610.7M     23278779 4.2BSD  2048 16384  1 # /usr/local
  i:     1961.6M     30673543 4.2BSD  2048 16384  1 # /usr/src
  j:     1961.6M     34690971 4.2BSD  2048 16384  1 # /usr/obj
  k:     19245.9M     38708399 4.2BSD  2048 16384  1 # /home
 Use (A)uto layout, (E)dit auto layout, or create (C)ustom layout? [a] Enter

Het installatieprogramma presenteert ons zijn voorstel van de "Auto layout" van de OpenBSD partities op onze schijf, dat we zullen accepteren.

Als de voorgestelde layout niet geschikt is voor onze behoefte, kunt u uiteraard de standaard layout bewerken of deze geheel aanpassen. Meer details over het partitioneren met disklabel vindt u hieronder.

OPMERKING voor herinstalleerders: Het nieuwe installatieprogramma zal uw oude disklabel niet wissen als u kiest voor "(C)ustom Layout", maar u zult ieder mount-punt opnieuw moeten specificeren met de 'm'-optie in disklabel(8).

Het installatieprogramma maakt de partities nu aan en cre√ęert er bestandssystemen op met newfs(8), en mount ze voor de installatie:

 /dev/rwd0a: 1024.0MB in 2097152 sectors of 512 bytes
 6 cylinder groups of 202.47MB, 12958 blocks, 25984 inodes each
 /dev/rwd0k: 19245.9MB in 39415696 sectors of 512 bytes
 96 cylinder groups of 202.47MB, 12958 blocks, 25984 inodes each
 /dev/rwd0d: 2620.4MB in 5366496 sectors of 512 bytes
 13 cylinder groups of 202.47MB, 12958 blocks, 25984 inodes each
 /dev/rwd0f: 2048.0MB in 4194304 sectors of 512 bytes
 11 cylinder groups of 202.47MB, 12958 blocks, 25984 inodes each
 /dev/rwd0g: 1024.0MB in 2097152 sectors of 512 bytes
 6 cylinder groups of 202.47MB, 12958 blocks, 25984 inodes each
 /dev/rwd0h: 3610.7MB in 7394764 sectors of 512 bytes
 18 cylinder groups of 202.47MB, 12958 blocks, 25984 inodes each
 /dev/rwd0j: 1961.6MB in 4017428 sectors of 512 bytes
 10 cylinder groups of 202.47MB, 12958 blocks, 25984 inodes each
 /dev/rwd0i: 1961.6MB in 4017428 sectors of 512 bytes
 10 cylinder groups of 202.47MB, 12958 blocks, 25984 inodes each
 /dev/rwd0e: 4143.1MB in 8485036 sectors of 512 bytes
 21 cylinder groups of 202.47MB, 12958 blocks, 25984 inodes each
 /dev/wd0a on /mnt type ffs (rw, asynchronous, local)
 /dev/wd0k on /mnt/home type ffs (rw, asynchronous, local, nodev, nosuid)
 /dev/wd0d on /mnt/tmp type ffs (rw, asynchronous, local, nodev, nosuid)
 /dev/wd0f on /mnt/usr type ffs (rw, asynchronous, local, nodev)
 /dev/wd0g on /mnt/usr/X11R6 type ffs (rw, asynchronous, local, nodev)
 /dev/wd0h on /mnt/usr/local type ffs (rw, asynchronous, local, nodev)
 /dev/wd0j on /mnt/usr/obj type ffs (rw, asynchronous, local, nodev, nosuid)
 /dev/wd0i on /mnt/usr/src type ffs (rw, asynchronous, local, nodev, nosuid)
 /dev/wd0e on /mnt/var type ffs (rw, asynchronous, local, nodev, nosuid)

U zult bemerken dat er een c-partitie is dat lijkt te zijn genegeerd. Deze partitie is uw hele harde schijf; probeer dit niet te veranderen.

4.5.4 - Kiezen van installatiemedia en bestandensets

Vervolgens krijgt u de gelegenheid om de installatiemedia te kiezen. In dit geval zullen we installeren vanaf een FTP-server.

 Location of sets? (cd disk ftp http or 'done') [cd] ftp
 HTTP/FTP proxy URL? (e.g. 'http://proxy:8080', or 'none') [none] Enter
 Server? (hostname, list#, 'done' or '?') [mirror.example.org] obsd.cec.mtu.edu

Als u uw favoriete (of geen enkele!) mirror niet kunt herinneren, dan zal het installatieprogramma vaak met een standaard of een geschikte mirror op de proppen kunnen komen. Druk anders op "?" om een lijst van mirrors te laten zien en kies het nummer van een mirror die goed voor u werkt.

 Server directory? [pub/OpenBSD/4.8/i386] Enter
 Login? [anonymous] Enter
De publieke FTP-mirrors ondersteunen uiteraard allemaal anonymous downloads, maar wellicht heeft u een lokale machine die een login en wachtwoord vereist.

U kunt nu de lijst met file sets aanpassen.

 Select sets by entering a set name, a file name pattern or 'all'. De-select
 sets by prepending a '-' to the set name, file name pattern or 'all'. Selected
 sets are labelled '[X]'.
   [X] bsd      [X] etc48.tgz   [X] game48.tgz  [X] xfont48.tgz
   [X] bsd.rd    [X] misc48.tgz  [X] xbase48.tgz  [X] xserv48.tgz
   [ ] bsd.mp    [X] comp48.tgz  [X] xetc48.tgz
   [X] base48.tgz  [X] man48.tgz   [X] xshare48.tgz
 Set name(s)? (or 'abort' or 'done') [done] Enter

Als absoluut minimum heeft u een kernel (bsd) en de base48.tgz en etc48.tgz bestandensets nodig. Houdt u zich aan de standaard sets, tenzij u weet wat u doet. U kunt bestandensets toevoegen en verwijderen door "+" en "-" tekens voor de naam van de bestandenset te zetten en ook wildcards kunt u gebruiken:

Maar we nemen wederom de standaardinstelling. Deze machine heeft een enkele processor, dus bsd.mp wordt niet ge√Įnstalleerd, maar alle andere sets wel. Als de machine later kan worden ge√ľpgrade naar een mulit-processor systeem, dan zou u bsd.mp wel kunnen installeren.

En nu starten we met onze installatie! Dit is het moment waarop u wellicht later kunt terugkomen als u een langzame computer of Internetverbinding heeft, maar met een snelle computer en lokale bestanden duurt dit proces slechts enkele minuten of minder!

 bsd     100% |*************************************| 8647 KB  00:04
 bsd.rd    100% |*************************************| 6179 KB  00:03
 base48.tgz  100% |*************************************| 51606 KB  01:46
 etc48.tgz  100% |*************************************|  507 KB  00:01
 misc48.tgz  100% |*************************************|  356 KB  00:06
 comp48.tgz  100% |*************************************| 55031 KB  03:08
 man48.tgz  100% |*************************************| 9013 KB  00:21
 game48.tgz  100% |*************************************| 2568 KB  00:04
 xbase48.tgz 100% |*************************************| 11516 KB  00:21
 xetc48.tgz  100% |*************************************| 71379    00:00
 xshare48.tgz 100% |*************************************| 3243 KB  00:12
 xfont48.tgz 100% |*************************************| 38485 KB  00:57
 xserv48.tgz 100% |*************************************| 20629 KB  00:39
 Location of sets? (cd disk ftp http or 'done') [done] Enter

Ja, we worden weer gevraagd vanaf waar we dingen willen installeren. Dit is zo om ontbrekende, vergeten of mislukte bestandensets opnieuw te kunnen installeren en ook om aangepaste bestandensets te kunnen installeren.

We nemen opnieuw de standaard, we zijn klaar met bestanden installeren.

 Saving configuration files...done.
 Generating initial host.random file...done.
 Making all device nodes...done.

 CONGRATULATIONS! Your OpenBSD install has been successfully completed!
 To boot the new system, enter 'reboot' at the command prompt.
 When you login to your new system the first time, please read your mail
 using the 'mail' command.

 #

4.5.5 - Eerste boot!

OpenBSD is nu geÔnstalleerd op uw systeem klaar voor zijn eerste boot, maar voor u dat doet...

Alvorens u herstart

Op dit ogenblik is uw systeem geÔnstalleerd en klaar om herstart te worden en geconfigureerd te worden voor dienst. Alvorens dit te doen, zou het echter verstandig zijn om de Errata pagina na te kijken om te zien of er bugs zijn die u meteen zouden treffen.

Nadat u herstart

Bij uw eerste boot zullen SSH-keys worden gegenereerd. Op moderne computers duurt dit enkele seconden, u merkt misschien niet eens dat het gebeurt. Op oudere systemen duurt dit vele minuten, misschien zelfs een uur of meer voor echt langzame systemen.

Eťn van de eerste dingen om te lezen nadat u uw systeem installeert, is afterboot(8).

U zou de volgende links ook nuttig kunnen vinden:

4.5.6 - Nog ťťn laatste ding...

De OpenBSD ontwikkelaars vragen u om een kopie van uw dmesg op te sturen. Dit wordt echt gewaardeerd door de ontwikkelaars, en uiteindelijk, door alle gebruikers.

4.6 - Details voor een complexere installatie

Soms kunt u niet simpelweg de standaardwaarden nemen. Hier zijn enkele details over delen van het installatieproces.

4.6.1 - Het netwerk instellen

Als u geen DHCP-server beschikbaar heeft, zult u uw netwerkadapter(s) handmatig moeten instellen. Hier is een voorbeeld:

 Which one do you wish to configure? (or 'done') [xl0] Enter
 IPv4 address for xl0? (or 'dhcp' or 'none') [dhcp] 192.168.1.37
 Netmask? [255.255.255.0] 255.255.254.0
 IPv6 address for xl0? (or 'rtsol' or 'none') [none] Enter

Na deze set vragen krijgt u de kans om iedere andere netwerkadapter in uw machine te configureren. Als u hier een andere netwerkadapter opgeeft, herhalen bovenstaande vragen zich.

 Available network interfaces are: xl0 vlan0.
 Which one do you wish to configure? (or 'done') [done]

Nu zult u de default gateway en DNS-servers isntellen, zaken die impact hebben op alle netwerkadapters:

 Default IPv4 route? (IPv4 address, 'dhcp' or 'none') 192.168.1.1
 add net default: gateway 192.168.1.1
 DNS domain name? (e.g. 'bar.com') [my.domain] example.org
 DNS nameservers? (IP address list or 'none') [none] 192.168.1.250 192.168.1.251

Merk op dat meerdere DNS-servers opgegeven kunnen worden, gescheiden door spaties.

Soms zult u meer moeten doen, zoals het instellen van een sleutel voor draadloos netwerk of vast instellen van een duplex of snelheid (doet dit niet tenzij het absoluut MOET, het repareren van uw switch-instelling is een veel beter idee!). U krijgt nu de kans om naar de shell te gaan en iedere handmatige configuratie die u wilt uit te voeren.

 Do you want to do any manual network configuration? [no] y
 Type 'exit' to return to install.
 # ifconfig xl0 media
 xl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
     lladdr 00:08:74:2c:df:9c
     groups: egress
     media: Ethernet autoselect (100baseTX full-duplex)
     status: active
     supported media:
         media 10baseT
         media 10baseT mediaopt full-duplex
         media 100baseTX
         media 100baseTX mediaopt full-duplex
         media autoselect
     inet 192.168.1.37 netmask 0xfffffe00 broadcast 192.168.1.255
 # ifconfig xl0 media 100baseTX mediaopt full-duplex
 # ifconfig xl0
 xl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
     lladdr 00:08:74:2c:df:9c
     groups: egress
     media: Ethernet 100baseTX full-duplex
     status: active
     inet6 fe80::208:74ff:fe2c:df9c%xl0 prefixlen 64 scopeid 0x1
     inet 192.168.1.37 netmask 0xfffffe00 broadcast 192.168.1.255
 # exit
...setup resumes...

(Terug naar waar u misschien was)

4.6.2 - De tijdzone instellen

Tijd op Unix is niet eenvoudig (of anders gezegd: tijd op Unig is zeer eenvoudig, maar menselijke tijd een een politiek gemanipuleerde bende). Tijdzone-bestanden helpen het systeem om Unix-tijd (het aantal seconden sinds middernacht GMT, 1 jan 1970) te converteren naar menselijke tijd, rekening houdend met tijdzones, zomertijd (DST), wijzigingen in de regels van de zomertijd, etc. Dit omvat ook de historie van de wijzigingen.

Meerdere tijdzone-definitiebestanden geven soms dezelfde tijd op het huidige moment, maar ze kunnen een verschillende historie hebben. EST5EDT en US/Michigan hebben NU bijvoorbeeld dezelfde tij, maar in 1975 waren de regels anders, dus als u berekeningen met data en tijden doet die 1975 betreffen, dan maakt het verschil u wel wat uit. U zou de meest specifieke en accurate tijdzone moeten kiezen die u kunt voor uw regio, in plaats van er zomaar ťťn te kiezen die op dit moment de juiste tijd geeft.

OpenBSD's installatieprogramma zal u helpen om een geschikte tijdzone voor u te vinden als u het niet zeker weet. Druk simpelweg op "?" bij iedere prompt en het installatieprogramma laat u opties zien. Als het eerste niveau van antwoorden niet geschikt is, kies dan een continent of land en kijk dan naar uw opties:

 What timezone are you in? ('?' for list) [right/EST5EDT] ?
 Africa/   Chile/    GB-Eire   Israel    NZ-CHAT   UCT
 America/   Cuba     GMT     Jamaica   Navajo    US/
 Antarctica/ EET     GMT+0    Japan    PRC     UTC
 Arctic/   EST     GMT-0    Kwajalein  PST8PDT   Universal
 Asia/    EST5EDT   GMT0     Libya    Pacific/   W-SU
 Atlantic/  Egypt    Greenwich  MET     Poland    WET
 Australia/  Eire     HST     MST     Portugal   Zulu
 Brazil/   Etc/     Hongkong   MST7MDT   ROC     posix/
 CET     Europe/   Iceland   Mexico/   ROK     posixrules
 CST6CDT   Factory   Indian/   Mideast/   Singapore  right/
 Canada/   GB      Iran     NZ      Turkey
 What timezone are you in? ('?' for list) [right/EST5EDT] US
 What sub-timezone of 'US' are you in? ('?' for list) ?
 Alaska     Central     Hawaii     Mountain    Samoa
 Aleutian    East-Indiana  Indiana-Starke Pacific
 Arizona     Eastern     Michigan    Pacific-New
 What sub-timezone of 'US' are you in? ('?' for list) Michigan

We hebben de tijd nu ingesteld op "US/Michigan". Dit creŽert een symbolic link in /etc die wijst naar het juiste zoneinfo-bestand in /usr/share/zoneinfo, iets als dit:

 /etc/localtime -> /usr/share/zoneinfo/US/Michigan
Let op de directory "right/", deze directory omvat schrikkelseconde aanpassingen, maar is verder gelijk aan de standaard zoneinfor-keuzes. Meer hier.

(Terug naar waar u misschien was)

4.6.3 - Aangepaste fdisk(8) layout

Opmerking: slechts enkele OpenBSD-platforms gebruiken Łberhaupt fdisk en over het algemeen hoeven alleen gebruikers van i386 en amd64 zich zorgen te maken over het gebruik van fdisk. Gebruikers van andere platforms die fdisk(8) gebruiken hoeven zich over het algemeen geen zorgen te maken over multibooten of setup/diagnose-partities. Om deze reden is deze sectie gericht op i386 and amd64.

fdisk(8) wordt gebruikt om het OpenBSD-gedeelte van uw harde schijf te markeren. Het helpt om het gebied dat door OpenBSD wordt gebruikt af te scheiden van delen die door andere besturingssystemen of systeemfuncties worden gebruikt.

Als u een partite op uw disk heeft die u wilt behouden of ruimte wilt laten voor andere partities, dan moet u NIET "(W)hole disk" kiezen, maar moet u de partitietabel bewerken met fdisk(8). Meer informatie over het handmatig draaien van fdisk(8) kunt u hier vinden. Voordat u met enig systeem gaat werken dat data bevat die u niet kwijt wilt, vergewis u ervan dat u een goede backup hebt. Het is in dit proces erg makkelijk om belangrijke data te wissen, dus wees er zeker van dat u er klaar voor bent om deze terug te halen, mocht het nodig zijn.

Als u OpenBSD toevoegt aan een bestaand systeem, dan zult u waarschijnlijk vrije ruimte moeten maken voordat u OpenBSD installeert. Dit betekent meestal het verwijderen of verkleinen van bestaande partities. Het programma gparted is nuttig bevonden voor het krimpen van de partities van menig populair besturingssysteem, en maakt het mogelijk om OpenBSD te installaren in de vrijgekomen ruimte.

In dit voorbeeld nemen we aan dat er starten met een lege 40G schijf en dat we een mulitboot-systeem wensen te maken, waarbij we 5G aan het beging leeglaten voor Windows en de rest gebruiken voor OpenBSD. Merk op dat een lege schijf een geldig MBR en signature moet hebben om van de schijf te kunnen booten.

Het proces lijkt erg veel op het werken rond een bestaande partitie, u moet alleen de delen overslaan waar we een Windows-partitie maken en ons bemoeien met de MBR-bootcode.

 Available disks are: wd0.
 Which one is the root disk? (or 'done') [wd0] Enter
 MBR has invalid signature; not showing it.
ALS de schijf een geldige MBR had, zou de bestaande partitietabel getoond worden, wat een goede manier kan zijn om te laten zien of een schijf misschien al data bevat.

 Use (W)hole disk or (E)dit the MBR? [whole] e

 You will now create a single MBR partition to contain your OpenBSD data. This
 partition must have an id of 'A6'; must *NOT* overlap other partitions; and
 must be marked as the only active partition. Inside the fdisk command, the
 'manual' command describes all the fdisk commands in detail.

 Disk: wd0    geometry: 4998/255/63 [80293248 Sectors]
 Offset: 0    Signature: 0x0
       Starting     Ending     LBA Info:
  #: id   C  H  S -   C  H  S [    start:    size ]
 -------------------------------------------------------------------------------
  0: 00   0  0  0 -   0  0  0 [      0:      0 ] unused
  1: 00   0  0  0 -   0  0  0 [      0:      0 ] unused
  2: 00   0  0  0 -   0  0  0 [      0:      0 ] unused
  3: 00   0  0  0 -   0  0  0 [      0:      0 ] unused
Enter 'help' for information
fdisk: 1>

Let allereerst op de fdisk-prompt. Het getal "1" duidt op het eerste niveau van partitie-tabellen -- als u bezig was met bewerken van uitgebreide partities, dan zou hier "2" (of hoger) staan. Uitgebreide (extended) partities zijn partities die hun eigen sub-partitietabel hebben, hiermee omzeilen ze de IBM AT ontwerplimiet van vier partities. Uitgebreide partities worden hier niet behandeld.

Als eerste maken we partitie "0" een 5G Windows-partitie (met NTFS), en partitie "1" zal onze OpenBSD-partitie zijn op de rest van de schijf.

 fdisk: 1> e 0
       Starting     Ending     LBA Info:
  #: id   C  H  S -   C  H  S [    start:    size ]
 -------------------------------------------------------------------------------
  0: 00   0  0  0 -   0  0  0 [      0:      0 ] unused
 Partition id ('0' to disable) [0 - FF]: [0] (? for help)

Aangezien we niet uit het hoofd het partitie-ID van NTFS weten, drukken we hier op "?" om de lijst te zien.

 Partition id ('0' to disable) [0 - FF]: [0] (? for help) ?
 Choose from the following Partition id values:
 00 unused     20 Willowsoft   66 NetWare 386  A9 NetBSD
 01 DOS FAT-12   24 NEC DOS    67 Novell     AB MacOS X boot
 02 XENIX /    27 Win Recovery  68 Novell     AF MacOS X HFS+
 03 XENIX /usr   38 Theos     69 Novell     B7 BSDI filesy*
 04 DOS FAT-16   39 Plan 9     70 DiskSecure   B8 BSDI swap
 05 Extended DOS  40 VENIX 286   75 PCIX      BF Solaris
 06 DOS > 32MB   41 Lin/Minux DR  80 Minix (old)  C0 CTOS
 07 NTFS      42 LinuxSwap DR  81 Minix (new)  C1 DRDOSs FAT12
 08 AIX fs     43 Linux DR    82 Linux swap   C4 DRDOSs < 32M
 09 AIX/Coherent  4D QNX 4.2 Pri  83 Linux files*  C6 DRDOSs >=32M
 0A OS/2 Bootmgr  4E QNX 4.2 Sec  84 OS/2 hidden  C7 HPFS Disbled
 0B Win95 FAT-32  4F QNX 4.2 Ter  85 Linux ext.   DB CPM/C.DOS/C*
 0C Win95 FAT32L  50 DM       86 NT FAT VS   DE Dell Maint
 0E DOS FAT-16   51 DM       87 NTFS VS    E1 SpeedStor
 0F Extended LBA  52 CP/M or SysV  8E Linux LVM   E3 SpeedStor
 10 OPUS      53 DM       93 Amoeba FS   E4 SpeedStor
 11 OS/2 hidden  54 Ontrack    94 Amoeba BBT   EB BeOS/i386
 12 Compaq Diag.  55 EZ-Drive    99 Mylex     EE EFI GPT
 14 OS/2 hidden  56 Golden Bow   9F BSDI      EF EFI Sys
 16 OS/2 hidden  5C Priam     A0 NotebookSave  F1 SpeedStor
 17 OS/2 hidden  61 SpeedStor   A5 FreeBSD    F2 DOS 3.3+ Sec
 18 AST swap    63 ISC, HURD, *  A6 OpenBSD    F4 SpeedStor
 19 Willowtech   64 NetWare 2.xx  A7 NEXTSTEP    FF Xenix BBT
 1C ThinkPad Rec  65 NetWare 3.xx  A8 MacOS X
 Partition id ('0' to disable) [0 - FF]: [0] (? for help) 07

Nu definiŽren we het begin- en eindpunt:

 Do you wish to edit in CHS mode? [n]

CHS-mode staat u toe de ruimte op schijf op te geven in Cylinders, Koppen en Sectoren. Denk eraan dat voor moderne harde schijven de CHS-nummers complete onzin zijn, het zijn slechts drie nummers die zich vertalen in een sector op de schijf, die wordt vertaald naar de fysieke geometrie van de schijf (die waarschijnlijk toch varieert over de schijf).

Als u hier "y" antwoordt, dan wordt u gevraagd naar de begin- en eindcylinder, kop en sector. Als u "no" antwoord (wat wij zullen doen), wordt u gevraagd naar beginsector en grootte. Bewerken via CHS is vaak gemakkelijker als u om een bestaande partitie heen werkt, terwijl beginsector en grootte vaak makkelijker is als u snel een partitie van een gegeven grootte wilt maken.

 offset: [0] 63

De platformen met fdisk moeten een gat van ťťn track hebben voor de eerste partitie. …ťn track is een "sectoren per track"-aantal sectoren, de laatste van de "geometry:" nummers. Het is makkelijk om in de gewoonte te vallen om hier "63" in te vullen, aangezien dit gebruikelijk is voor moderne IDE en SATA schijven, maar niet alle schijven gebruiken dit als trackgrootte, gebruikerlijke moderne uitzonderingen zijn SCSI en Flash schijven.

 size: [0] 5g
 Rounding to nearest cylinder: 10490382

De "Size"-waarde kan het aantal sectoren zijn (ieder 512 bytes), of de gewenste capaciteit indien gevolgd door "k", "m" of "g". Als u werkt met offset en grootte, dan rond fdisk uw partitie zodanig af dat deze eindigt op een cylindergrens (voor OpenBSD maakt het niet uit en het is mogelijk dat geen enkel modern OS erom geeft, maar sommige misschien ooit wel).

Laten we nu kijken naar onze nieuwe partitie:

 fdisk:*1> p
 Disk: wd0    geometry: 4998/255/63 [80293248 Sectors]
 Offset: 0    Signature: 0x0
       Starting     Ending     LBA Info:
  #: id   C  H  S -   C  H  S [    start:    size ]
 -------------------------------------------------------------------------------
  0: 07   0  1  1 -  652 254 63 [     63:  10490382 ] NTFS
  1: 00   0  0  0 -   0  0  0 [      0:      0 ] unused
  2: 00   0  0  0 -   0  0  0 [      0:      0 ] unused
  3: 00   0  0  0 -   0  0  0 [      0:      0 ] unused
 fdisk:*1>

Merk op dat de prompt nu een "*" bevat, dit betekent dat er niet opgeslagen wijzigingen zijn.

We hebben nu onze Windows-partitie gemaakt. Merk op dat deze partitie op dit moment slechts gereserveerde ruimte op de schijf is, hij is niet geformatteerd; er bestaat hier geen bestandssysteem. U houdt zich daarmee bezig wanneer u Windows installeert; wij hebben ons doel bereikt om ruimte te reserveren voor de later te creŽren Windows-partitie.

Nu maken we onze OpenBSD-partitie. In dit geval zal het partitie-ID "A6" zijn.

 fdisk:*1> e 1
       Starting     Ending     LBA Info:
  #: id   C  H  S -   C  H  S [    start:    size ]
 -------------------------------------------------------------------------------
  1: 00   0  0  0 -   0  0  0 [      0:      0 ] unused
 Partition id ('0' to disable) [0 - FF]: [0] (? for help) a6
 Do you wish to edit in CHS mode? [n] Enter
 offset: [0]

oh oh! Wat is onze offset? Simpel -- de offset van de voorgaande partities plus de grootte van de partitie, in dit geval, 63+10490382 = 10490445.

 offset: [0] 10490445
 size: [0] *
 fdisk:*1>

Merk op dat we hier "*" hebben ingevoerd als de grootte, dat betekent "de rest van de schijf". Ook hier hadden we de grootte kunnen opgeven in sectors, "m" of "g" als we ruimte voor iets anders hadden willen openlaten.

We kijken nu naar onze partitie-tabel:

 fdisk:*1> p
 Disk: wd0    geometry: 4998/255/63 [80293248 Sectors]
 Offset: 0    Signature: 0x0
       Starting     Ending     LBA Info:
  #: id   C  H  S -   C  H  S [    start:    size ]
 -------------------------------------------------------------------------------
  0: 07   0  1  1 -  652 254 63 [     63:  10490382 ] NTFS
  1: A6  653  0  1 -  4998  5 63 [  10490445:  69802803 ] OpenBSD
  2: 00   0  0  0 -   0  0  0 [      0:      0 ] unused
  3: 00   0  0  0 -   0  0  0 [      0:      0 ] unused
 fdisk:*1>

WE ZIJN NOG NIET KLAAR!
Er kan nog niet van deze disk worden geboot! Omdat het een gloednieuwe schijf was, is de MBR van de schijf nog helemaal leeg. De "Signature: 0x0"-melding laat zien dat er nog geen geldige signature (0xAA55) is, wat betekend dat er zeker geen geldige bootcode is. U kunt uiteraard een geldige signature hebben zonder geldige bootcode, door stom toeval of schade aan de bestaande bootdode, maar een ongeldige signature betekent vrij zeker dat u geen bootcode heeft, dus zullen we deze nu installeren met het "update"-commando.

 fdisk:*1> update
 Machine code updated.
 fdisk:*1>

We moeten ook een partitie als actief "vlaggen" zodat het boot-ROM weet van welke partitie er geboot moet worden:

 fdisk:*1> f 1

 Partition 1 marked active.

Laten we nu eens kijken hoe het eruit ziet:

 fdisk:*1> p
 Disk: wd0    geometry: 4998/255/63 [80293248 Sectors]
 Offset: 0    Signature: 0xAA55
       Starting     Ending     LBA Info:
  #: id   C  H  S -   C  H  S [    start:    size ]
 -------------------------------------------------------------------------------
  0: 07   0  1  1 -  652 254 63 [     63:  10490382 ] NTFS
 *1: A6  653  0  1 -  4998  5 63 [  10490445:  69802803 ] OpenBSD
  2: 00   0  0  0 -   0  0  0 [      0:      0 ] unused
  3: 00   0  0  0 -   0  0  0 [      0:      0 ] unused
 fdisk:*1>

Een controlelijst met dingen waarvan u zeker moet zijn voordat u fdisk(8) afsluit:

(Terug naar waar u misschien was)

4.6.4 - Aangepaste disklabel layout

Binnen de OpenBSD fdisk(8)-partitie gebruiken we disklabel(8) om OpenBSD bestandssysteem-partities aan te maken. OpenBSD labelt zijn bestandssysteem-partities met zestien letter, "a" tot en met "p". Partitie "a" op de boot-schijf is gedefinieerd als de root-partitie, "b" op de boot-schijf is de standaard swap-partitie. "c" op alle schijven is de "gehele schijf"-partitie, deze wordt gebruikt door programma's die directe toegang tot de fysieke schijf nodig hebben, zoals fdisk(8) en disklabel(8). De "c"-partitie wordt automatisch voor u aangemaakt en zou niet verwijderd of veranderd moeten worden. De resterende letters zijn beschikbaar voor u om mount-punten de definieren. U mag letters overslaan, u mag ze definieren in iedere volgorde en ze mogen in iedere volgorde op de schijf staan (al hebben sommige platformen voorwaarden met betrekking tot de plaats van de "a"-partitie). U mag ook gaten laten op de schijf die niet gealloceerd zijn, en deze later alloceren of mogelijk de niet-gealloceerde ruimte gebruiken om bestaande partities te vergroten met growfs(8).

Alle partities met een native FFS-partitie erop zouden binnen de OpenBSD fdisk(8)-partitie moeten liggen, maar non-OpenBSD partities kunnen (en zouden dat meestal ook moeten) buiten de OpenBSD fdisk-partitie liggen.

Meer informatie over het gebruik van disklabel vindt u hier.

Meer informatie over de reden dat partitioneren goed is en een strategie voor een goed partitieplan vindt u hieronder.

Het OpenBSD-installatieprogramma probeert uw schijf automatisch te partitioneren met een "algemeen bruikbare" configuratie, gebaseerd op de grootte van uw schijf. Als u schijf groot genoeg is, dan wordt de niet gebruikte ruimte toegewezen aan de /home-partitie. Hoewel dit vaak zeer bruikbaar is, is dat niet zaligmakend voor iedereen.

We nemen bijvoorbeeld aan dat we een statische webserver aan het bouwen zijn om door enkele vrienden te laten gebruiken. We hebben een machine die aan een bescheiden Internetverbinding hangt, met een 40G harde schijf die grotendeeld door OpenBSD wordt gebruikt (met dezelfde 5G Windows-partitie als hierboven). Waarom? Misschien heeft dit systeem een RAID-controller die wordt ondersteund door OpenBSD, maar alleen vanuit Windows beheerd kan worden. Of, en dat is waarschijnlijker, omdat de redacteur van de FAQ geen zin heeft om allerlei voorbeeldsystemen te onderhouden.

De webpagina's geserveerd door een OpenBSD webserver bevinden zich in /var/www, en er wordt maar erg weinig bewaard in /home, dus dit vraagt om een duidelijke wijziging van de standaard die we moeten maken. Omwille van de discussie nemen we ook aan, dat we het OS niet vanaf source hoeven te herbouwen op deze machine (dat doen we ergens anders). Het systeem draait geen X, maar omdat sommige webapplicaties verwachten dat X is geÔnstalleerd, zullen we X installeren. De machine is niet erg krachtig, er kan niet meer dan 1G RAM in en het is onwaarschijnlijk dat onze applicatie ooit meer dan dat nodig heeft.

Dus, na enige nadenken, is ons plan om het systeem als volgt te partitioneren:

 The auto-allocated layout for wd0 is:
 #        size      offset fstype [fsize bsize cpg]
  a:     1024.0M     10490445 4.2BSD  2048 16384  1 # /
  b:      252.1M     12587597  swap
  c:     39205.7M        0 unused
  d:     2319.3M     13103933 4.2BSD  2048 16384  1 # /tmp
  e:     3653.9M     17853877 4.2BSD  2048 16384  1 # /var
  f:     1149.8M     25337016 4.2BSD  2048 16384  1 # /usr
  g:     1024.0M     27691862 4.2BSD  2048 16384  1 # /usr/X11R6
  h:     3422.6M     29789014 4.2BSD  2048 16384  1 # /usr/local
  i:     5122.3M        63  NTFS
  j:     1848.7M     36798433 4.2BSD  2048 16384  1 # /usr/src
  k:     1848.7M     40584654 4.2BSD  2048 16384  1 # /usr/obj
  l:     17540.2M     44370875 4.2BSD  2048 16384  1 # /home
 Use (A)uto layout, (E)dit auto layout, or create (C)ustom layout? [a] c

Als we alleen maar kleine wijzigingen hadden, dan zoude we waarschijnlijk kiezen voor om de layout te "Edit"-ten in plaats van te starten met een schone lei, maar we gaan het hier op de moeilijke manier doen.

 You will now create an OpenBSD disklabel inside the OpenBSD MBR
 partition. The disklabel defines how OpenBSD splits up the MBR partition
 into OpenBSD partitions in which filesystems and swap space are created.
 You must provide each filesystem's mountpoint in this program.

 The offsets used in the disklabel are ABSOLUTE, i.e. relative to the
 start of the disk, NOT the start of the OpenBSD MBR partition.

 Label editor (enter '?' for help at any prompt)
 > p
 OpenBSD area: 10490445-80293248; size: 69802803; free: 69802803
 #        size      offset fstype [fsize bsize cpg]
  c:     80293248        0 unused
  i:     10490382        63  NTFS
 >

Merk op dat hier al twee partities zijn -- de "c"-partitie die er altijd is en voor u gemaakt is, maar disklabel(8) heeft de bestaande NTFS-partitie ook gezien en deze toegewezen aan een disklabel-partitie zodat deze potentieel toegankelijk is door OpenBSD (opmerking, momenteel is ondersteuning voor NTFS experimenteel en vereist een aangepaste kernel, maar de ondersteuning voor FAT/FAT32 is best goed).

We zullen nu onze partities aanmaken. We starten met de "a"-partitie, onze root-partitie:

 > a a
 offset: [10490445] Enter
 size: [69802803] 100m
 Rounding to cylinder: 208845
 FS type: [4.2BSD] Enter
 mount point: [none] /
 >

Merk op dat dat disklabel standaard de eerst beschikbare OpenBSD-sector op de schijf kiest, wat is wat we willen. Hij kiest standaard ook alle beschikbare ruimte, wat we NIET willen. We hebben het hier verworpen met onze voorkeurgrootte, die kan worden opgegeven in sectoren, "M" of "G".

U wilt meestal het standaard type FS "4.2BSD" voor een FFS (Fast File System) of een FFS2-partitie, al kunnen andere types ook bruikbaar zijn zoals "swap" en "RAID".

Tenslotte het mount-punt. Onze "a"-partitie is de root-partitie, per definitie.

Nu doen we de swap, die onze 'b'-partitie us (dit is ook een vereiste -- 'b' op uw boot disk is swap):

 > a b
 offset: [10699290] Enter

 size: [69593958] 1g
 Rounding to cylinder: 2104515
 FS type: [swap] Enter
 >

Disklabel heeft onze startsector wederom juist berekend en presenteerde ons een voorgestelde grootte van "alle resterende ruimte", wat we opnieuw verworpen hebben met onze gewenste grootte. Aangezien dit de 'b'-paritie is, nam disklabel aan dat ze voor swap zal worden gebruikt en nadat we dat bevestigden viel hij ons niet lastig met de vraag naar een mount-punt.

We zijn nu gereed om de resterende partities aan te maken.

 > a d
 offset: [12803805] Enter
 size: [67489443] 2g
 Rounding to cylinder: 4209030
 FS type: [4.2BSD] Enter
 mount point: [none] /usr
 > a e
 offset: [17012835] Enter
 size: [63280413] 100m
 Rounding to cylinder: 208845
 FS type: [4.2BSD] Enter
 mount point: [none] /tmp
 > a f
 offset: [17221680] Enter
 size: [63071568] 2g
 Rounding to cylinder: 4209030
 FS type: [4.2BSD] Enter
 mount point: [none] /usr/local
 > a g
 offset: [21430710] Enter
 size: [58862538] 1g
 Rounding to cylinder: 2104515
 FS type: [4.2BSD] Enter
 mount point: [none] /usr/X11R6
 > a h
 offset: [23535225] Enter
 size: [56758023] 1g
 Rounding to cylinder: 2104515
 FS type: [4.2BSD] Enter
 mount point: [none] /home
 > a j
 offset: [25639740] Enter
 size: [54653508] 1g
 Rounding to cylinder: 2104515
 FS type: [4.2BSD] Enter
 mount point: [none] /var
 > a k
 offset: [27744255] Enter
 size: [52548993] Enter
 FS type: [4.2BSD] Enter
 mount point: [none] /var/www
 >

Merk op dat we bij de /var/www partitie ("k") gewoon de standaard om alle resterende ruimte te gebuiken hebben overgenomen. Met moderne monsterlijk grootte schijven is dit meestal een slecht idee. Als u weet dat u het nooit zult gebruiken, alloceer het dan niet maar bewaar het voor een toekomstig gebruik.

Laten we nu naar ons resultaat kijken, met de "p" en "p m"-commando's:

 > p
 OpenBSD area: 10490445-80293248; size: 69802803; free: 0
 #        size      offset fstype [fsize bsize cpg]
  a:      208845     10490445 4.2BSD  2048 16384  1 # /
  b:     2104515     10699290  swap
  c:     80293248        0 unused
  d:     4209030     12803805 4.2BSD  2048 16384  1 # /usr
  e:      208845     17012835 4.2BSD  2048 16384  1 # /tmp
  f:     4209030     17221680 4.2BSD  2048 16384  1 # /usr/local
  g:     2104515     21430710 4.2BSD  2048 16384  1 # /usr/X11R6
  h:     2104515     23535225 4.2BSD  2048 16384  1 # /home
  i:     10490382        63  NTFS
  j:     2104515     25639740 4.2BSD  2048 16384  1 # /var
  k:     52548993     27744255 4.2BSD  2048 16384  1 # /var/www
 > p m
 OpenBSD area: 10490445-80293248; size: 34083.4M; free: 0.0M
  #        size      offset fstype [fsize bsize cpg]
  a:      102.0M     10490445 4.2BSD  2048 16384  1 # /
  b:     1027.6M     10699290  swap
  c:     39205.7M        0 unused
  d:     2055.2M     12803805 4.2BSD  2048 16384  1 # /usr
  e:      102.0M     17012835 4.2BSD  2048 16384  1 # /tmp
  f:     2055.2M     17221680 4.2BSD  2048 16384  1 # /usr/local
  g:     1027.6M     21430710 4.2BSD  2048 16384  1 # /usr/X11R6
  h:     1027.6M     23535225 4.2BSD  2048 16384  1 # /home
  i:     5122.3M        63  NTFS
  j:     1027.6M     25639740 4.2BSD  2048 16384  1 # /var
  k:     25658.7M     27744255 4.2BSD  2048 16384  1 # /var/www
 >

Net als met fdisk wilt u niet dat uw OpenBSD disklabel-partities elkaar overlappen (behalve de 'c'-partitie die uiteraard alles overlapt).

Sla uw wijzigingen op en verlaat disklabel:

 > w
 > q
 No label changes.
 newfs: reduced number of fragments per cylinder group from 13048 to 12992 to
 enlarge last cylinder group
 /dev/rwd0a: 102.0MB in 208844 sectors of 512 bytes
 5 cylinder groups of 25.38MB, 1624 blocks, 3328 inodes each
 /dev/rwd0h: 1027.6MB in 2104512 sectors of 512 bytes
 6 cylinder groups of 202.47MB, 12958 blocks, 25984 inodes each
 newfs: reduced number of fragments per cylinder group from 13048 to 12992 to
 enlarge last cylinder group
 /dev/rwd0e: 102.0MB in 208844 sectors of 512 bytes
 5 cylinder groups of 25.38MB, 1624 blocks, 3328 inodes each
 /dev/rwd0d: 2055.2MB in 4209028 sectors of 512 bytes
 11 cylinder groups of 202.47MB, 12958 blocks, 25984 inodes each
 /dev/rwd0g: 1027.6MB in 2104512 sectors of 512 bytes
 6 cylinder groups of 202.47MB, 12958 blocks, 25984 inodes each
 /dev/rwd0f: 2055.2MB in 4209028 sectors of 512 bytes
 11 cylinder groups of 202.47MB, 12958 blocks, 25984 inodes each
 /dev/rwd0j: 1027.6MB in 2104512 sectors of 512 bytes
 6 cylinder groups of 202.47MB, 12958 blocks, 25984 inodes each
 /dev/rwd0k: 25658.7MB in 52548992 sectors of 512 bytes
 127 cylinder groups of 202.47MB, 12958 blocks, 25984 inodes each
 /dev/wd0a on /mnt type ffs (rw, asynchronous, local)
 /dev/wd0h on /mnt/home type ffs (rw, asynchronous, local, nodev, nosuid)
 /dev/wd0e on /mnt/tmp type ffs (rw, asynchronous, local, nodev, nosuid)
 /dev/wd0d on /mnt/usr type ffs (rw, asynchronous, local, nodev)
 /dev/wd0g on /mnt/usr/X11R6 type ffs (rw, asynchronous, local, nodev)
 /dev/wd0f on /mnt/usr/local type ffs (rw, asynchronous, local, nodev)
 /dev/wd0j on /mnt/var type ffs (rw, asynchronous, local, nodev, nosuid)
 /dev/wd0k on /mnt/var/www type ffs (rw, asynchronous, local, nodev, nosuid)

 Let's install the sets!
...

(Terug naar waar u misschien was)

4.7 - Welke bestanden zijn er nodig voor de installatie?

De volledige OpenBSD installatie wordt opgesplitst in een aantal afzonderlijke bestandensets. Niet elke toepassing heeft elke bestandenset nodig, maar nieuwe gebruikers wordt aangeraden om ze ALLEMAAL te installeren.

De etc48.tgz en xetc48.tgz sets worden niet geÔnstalleerd als onderdeel van een upgrade, alleen als onderdeel van een volledige installatie, zodat aanpassingen die u maakt niet verloren zullen gaan. U zal uw /etc, /dev en /var directories handmatig moeten updaten.

Waarom moet ik X installeren voor mijn niet-grafische applicatie?

Ook al bent u niet van plan X te draaien, sommige externe packages vereisen dat de libraries of andere programma's uit X op uw systeem geÔnstalleerd zijn. Deze toepassingen zijn soms tevreden door slechts xbase48.tgz te installeren, de rest van X is niet nodig. Veel mensen willen X niet op hun systeem installeren zonder geldige reden: Mensen verkwisten ssoms veel tijd en moeite om door xbase47.tgz te pluizen om alleen de benodigde bestanden voor hun applicatie eruit te vissen. Dit is niet alleen nutteloos, maar een inspanning die bij iedere upgrade herhaald moet worden, wat waarschijnlijk betekent dat u uw systeem niet juist upgradet, wat pas ECHTE veiligheidsproblemen veroorzaakt.

ALS u X nodig hebt, installeer het dan gewoon. Het doet niet meer kwaad dan de appliciatie waarvoor u het nodig hebt.

Ik wil de compilers niet installeren

Ok, doe het dan niet, maar zeg dan niet tegen uzelf dat dat is om "veiligheidsredenen". Tegen de tijd dat iemand ver genoeg in uw systeem zit dat het al dan niet aanwezig zijn van de compiler verschil maakt, zijn ze ver genoeg om zelf een compiler te kunnen installeren. De compXX.tgz bestandenset is echter relatief groot en bevat veel bestanden, dus het kan een tijdje duren om deze te installeren en te upgraden en op kleine of langzame systemen kan dit een verschil maken.

Als u besluit om de compiler niet te instelleren, dan heeft u waarschijnlijk een ander systeem nodig om geŁpdate software op te beheren en te bouwen. Er zijn veel meer systemen gecompromiteerd vanwege slecht onderhoud dan vanwege de aanwezigheid van een compiler.

4.8 - Hoe moet ik mijn schijf partitioneren?

Het antwoord op deze vraag varieert vanzelfsprekend enorm afhankelijk van uw gebruik van het systeem. OpenBSD kan worden geÔnstalleerd in slechts 512M, maar installeren in zo'n kleine ruimte is iets voor gevorderde gebruikers. Totdat u enige ervaring heeft, wordt een 4G tot 8G HD aangeraden om mee te beginnen.

In tegenstelling tot veel andere besturingssystemen moedigt OpenBSD haar gebruikers aan om hun schijf te partitioneren in een aantal partities, in plaats van het gebruik van slechts ťťn of twee grote partities. Er is een aantal redenen in uw schijf te partitioneren:

Indien er voldoende schijfruimte is, dan kiest het installtieprogramma van OpenBSD standaard de volgende partities:

Enkele bijkomende bedenkingen bij partitionering:

4.9 - Multibooten van OpenBSD/i386

Multibooten is meerdere besturingssystemen op ťťn computer hebben en een middel om te selecteren welk besturingssysteem moet starten. Dit is geen triviale opdracht! Als u niet begrijpt wat u doet, zou het kunnen dat u grote hoeveelheden gegevens van uw computer verwijdert. Nieuwe OpenBSD gebruikers worden ten zeerste aangemoedigd om te beginnen met een lege harde schijf op een specifieke machine, en om vervolgens uw gewenste configuratie te oefenen op een niet-productie systeem alvorens een multiboot configuratie te proberen op een productiemachine. FAQ 14 biedt meer informatie over het OpenBSD bootproces.

Gebruik bij voorkeur ťťn van de vier primaire MBR-partities om OpenBSD te starten (dus extended partities zullen mogelijk niet werken).

Merk op dat Windows 7 en Vista de grootte van hun systeempartitie kunnen wijzigen: ga naar het Control Panel, zoek naar "partitie" en kies het bijbehorende systeemprogramma. Klik met de rechter muisknop op een partitie en u zult zien dat u deze kunt verkleinen. De grootste beperking is dat het Windows Exchange bestand niet kan worden verplaatst, dus u zult deze mogelijk moeten verplaatsten of uitschakelen als u meer ruimte nodig heeft.

Er zijn verscheidene mogelijkheden om te multibooten:

Actieve partities instellen

Dit is waarschijnlijk de meest over het hoofd geziene, en soms toch de beste oplossing voor multibooting. Stel in gelijk welk besturingssysteem dat u momenteel gebruikt, gewoon de actieve partitie in op degene waarvan u bij de volgende start standaard wil booten. Praktisch ieder besturingssysteem biedt een programma om dit te doen; dat van OpenBSD is fdisk(8), gelijkaardig genaamde programma's zijn er in Windows 9x en DOS, en vele andere besturingssystemen. Dit kan uiterst gewenst zijn voor besturingssystemen of systemen waarbij het lang duurt om af te sluiten en te herstarten -- u kunt het instellen, het reboot proces starten, weggaan, een kopje koffie drinken en terugkomen naar het systeem dat geboot is zoals u wil -- niet nodig om te wachten op het Magische Moment om het volgende besturingssysteem te selecteren.

Bootdiskette

Als u een systeem hebt dat gebruikt wordt om OpenBSD zelden te booten (of niet wenst dat andere gebruikers van de computer merken dat er iets veranderd is), overweeg dan een bootdiskette te gebruiken. Gebruik eenvoudigweg een van de standaard OpenBSD installatiediskettes, en maak een /etc/boot.conf bestand (ja, u zal ook een /etc directory moeten maken op de diskette) met de inhoud:
   boot hd0a:/bsd
om ervoor te zorgen dat het systeem boot vanaf harde schijf 0, OpenBSD partitie 'a', kernelbestand /bsd. Merk op dat u ook vanaf andere schijven kunt booten met een regel als: "boot hd2a:/bsd" om vanaf de derde harde schijf in uw systeem te booten. Om OpenBSD te booten, steekt u de diskette er in en herstart. Om het andere besturingssysteem te booten, haalt u de diskette er uit en herstart. (U kunt uiteraard deze floppy ook gebruiken om een bootable CD te maken.)

Het boot(8) programma wordt ingeladen vanaf de diskette, dit zoekt en leest /etc/boot.conf. De "boot hd0a:/bsd" lijn vertelt boot(8) waar het de kernel vandaan moet laden -- in dit geval de eerste HD die het BIOS ziet. Hou in gedachten dat alleen een klein bestand (/boot) geladen wordt vanaf de diskette -- het systeem laadt de gehele kernel vanaf de harde schijf, dus dit voegt slechts ongeveer vijf seconden toe aan het bootproces.

Windows NT/2000/XP NTLDR

Om OpenBSD en Windows NT/2000/XP te multibooten, kunt u NTLDR gebruiken, de boot loader die NT gebruikt. Om met NT te multibooten, hebt u een kopie van uw OpenBSD Partition Boot Record (PBR) nodig. Na het uitvoeren van installboot kunt u het naar een bestand kopiŽren met dd(1), waarbij u een proces volgt dat gelijkaardig is aan:
	# dd if=/dev/rsd0a of=openbsd.pbr bs=512 count=1
Opmerking: dit is echt een goed moment om u eraan te herinneren dat het een heel slecht idee is om blindelings commando's in te typen die u niet begrijpt. Deze lijn zal niet direct werken op de meeste computers. Het wordt aan de lezer overgelaten om ze aan te passen aan zijn/haar machine.

Boot nu NT en plaats openbsd.pbr op C:. Voeg een lijn als deze toe aan het einde van C:\BOOT.INI:

	c:\openbsd.pbr="OpenBSD"

Wanneer u herstart, zou u OpenBSD moeten kunnen selecteren vanuit het NT loader menu. Er is veel meer informatie beschikbaar over NTLDR in de NTLDR Hacking Guide.

Op Windows XP kunt u de bootinformatie ook bewerken met de GUI; zie de XP Boot.ini HOWTO.

Er zijn programma's beschikbaar die veel hiervan voor u doen, bijvoorbeeld BootPart. Dit programma kan gedraaid worden vanop Windows NT/2000/XP, zal de OpenBSD PBR halen, deze op uw NT/2000/XP partitie plaatsen, en zal deze toevoegen aan C:\BOOT.INI.

Opmerking: De Windows NT/2000/XP boot loader kan alleen besturingssystemen booten vanaf de eerste harde schijf. U kunt hem niet gebruiken om OpenBSD te laden vanaf de tweede schijf in een systeem.

Windows Vista

Met de komst van Vista heeft Microsoft de ondersteuning van NTLDR laten vallen en vervangen door de opslag van het nieuwere Boot Configuration Data (BCD), dat wordt gebruikt om de bootomgeving te beheren. Aangezien BOOT.INI er niet meer is om aan te passen, is er nu een programma voor op de command line, bcdedit.

Nadat OpenBSD's PBR naar de Vista systeempartitie is gekopieerd zijn de volgende drie commando's nodig om OpenBSD te kunnen selecteren en booten nadat het systeem is herstart:

C:\Windows\system32> bcdedit /create /d "OpenBSD/i386 4.8" /application bootsector
The entry {05a763ce-d81b-11db-b3ec-000000000000} was successfully created.

C:\Windows\System32>

Het GUID dat hier wordt getoond, 05a763ce-d81b-11db-b3ec-000000000000, dient ter illustratie. Noteer het GUID dat wordt getoond bij het uitvoeren van dit command, aangezien deze waarde naar de onderstaande commando's gekopieerd moet worden. Simpelweg bovenstaande GUID kopiŽren zal niet werken.

De twee volgende commando's zijn ook noodzakelijk:

C:\Windows\system32> bcdedit /set {05a763ce-d81b-11db-b3ec-000000000000} device boot
The operation completed successfully.

C:\Windows\system32> bcdedit /set {05a763ce-d81b-11db-b3ec-000000000000} path \openbsd.pbr
The operation completed successfully.

C:\Windows\system32>

Dit moeten worden gedaan in een shell met beheerdersrechten. Als u cmd.exe hebt gevonden, klik dan met de rechter muisknop om "run as administrator" te kunnen selecteren.

Let op het absolute pad naar het geÔmporteerde PBR bestand. Voeg geen drive-letter aangezien wordt aangenomen dat het bestand op de systeempartitie staat. bcdedit zal niet klagen over een expliciete drive-letter, maar de boot-manager zal later stoppen en beweren dat het opgegeven pad niet gevonden kan worden.

Bij het herstarten zal Vista als eerste worden getoond in de bootmanager, uiteindelijk gevolgd door OpenBSD. Kies ťťn van beide om het bijbehorende besturingssysteem te starten.

Als er niets gebeurt, kijk in het Control Panel voor informatie over het booten. Zeer waarschijnlijk is Windows boot ingesteld om zonder vertraging te booten, zodat u het boot-menu niet ziet. U kunt dit ook gebruiken om OpenBSD als standaard te booten.

Raadpleeg de helpfunctie van bcdedit door het volgende te typen:

C:\Windows\system32> bcdedit /?

of doorzoek de documentatie en de website van Microsoft. Dit TechNet-artikel bevat een goede introductie: Frequently Asked Questions.

Voor degenen die handmatige configuratie te uitdagend vinden, biedt EasyBCD een grafisch alternatief.

Windows 7

Sinds het uitbrengen van Vista heeft Microsoft BCD uitgebreid met de mogelijkheid om meerdere versies van Windows te booten via bcdedit. Vanwege deze uitgebreidere mogelijkheden zijn er vijf commando's nodig om een multiboot-omgeving met OpenBSD te configureren.

Na het kopiŽren van OpenBSD's PBR naar de systeempartitie van Windows 7, geeft u het volgende commando om de vereiste register-aanpassingen te doen:

C:\Windows\system32> bcdedit /create /d "OpenBSD/i386 4.8" /application bootsector
The entry {0154a872-3d41-11de-bd67-a7060316bbb1} was successfully created.

C:\Windows\system32>

Zoals hierboven vermeld is het GUID {0154a872-3d41-11de-bd67-a7060316bbb1} systeemafhankelijk. Noteer de waarde die u krijgt bij het uitvoeren en kopieer deze naar de volgende commando's:

C:\Windows\system32> bcdedit /set {0154a872-3d41-11de-bd67-a7060316bbb1} device boot
The operation completed successfully.

C:\Windows\system32> bcdedit /set {0154a872-3d41-11de-bd67-a7060316bbb1} path \openbsd.pbr
The operation completed successfully.

C:\Windows\system32> bcdedit /set {0154a872-3d41-11de-bd67-a7060316bbb1} device partition=c:
The operation completed successfully.

C:\Windows\system32> bcdedit /displayorder {0154a872-3d41-11de-bd67-7060316bbb1} /addlast
The operation completed successfully.

C:\Windows\system32>

Andere boot loaders

Enkele andere bootloaders die OpenBSD gebruikers met success gebruikt hebben, zijn GAG, The Ranish Partition Manager, rEFIt en GRUB.

OpenBSD en Linux (i386)

Raadpleeg alstublieft INSTALL.linux, dat diepgaande instructies geeft om OpenBSD samen met Linux te laten werken.

Problemen met tijdszone

OpenBSD verwacht dat de klok van de computer ingesteld is op UTC (Universal Coordinated Time). Sommige andere besturingssystemen verwachten dat de klok ingesteld is op de lokale tijd. Natuurlijk kan dit voor problemen zorgen als u beide besturingsysstemen gebruikt op dezelfde computer. Eťn ervan zal waarschijnlijk moeten aangepast worden. Meer informatie over hoe dit gedaan wordt vindt u in FAQ 8 - Waarom staat mijn klok verschillende uren verkeerd?

4.10 - Uw dmesg naar dmesg@openbsd.org sturen na de installatie

Gewoon om mensen eraan te herinneren, het is belangrijk voor de OpenBSD ontwikkelaars om bij te houden welke hardware werkt, en welke hardware niet volkomen werkt, inclusief de hardware sensors die in machines worden gevonden.

Een citaat uit /usr/src/etc/root/root.mail

If you wish to ensure that OpenBSD runs better on your machines, please do us
a favor (after you have your mail system configured!) and type something like:
 # (dmesg; sysctl hw.sensors) | \
    mail -s "Sony VAIO 505R laptop, apm works OK" dmesg@openbsd.org
so that we can see what kinds of configurations people are running. As shown,
including a bit of information about your machine in the subject or the body
can help us even further. We will use this information to improve device driver
support in future releases. (Please do this using the supplied GENERIC kernel,
not for a custom compiled kernel, unless you're unable to boot the GENERIC
kernel. If you have a multi-processor machine, dmesg results of both GENERIC.MP
and GENERIC kernels are appreciated.) The device driver information we get from
this helps us fix existing drivers. Thank you!

Zorg ervoor dat u e-mail stuurt vanaf een account die ook e-mail kan ontvangen, zodat ontwikkelaars u kunnen contacteren als ze iets hebben dat ze u graag willen laten uitproberen of veranderen om uw installatie te laten werken. Het is helemaal niet belangrijk om de e-mail te versturen vanop dezelfde machine die OpenBSD draait, dus als die machine geen e-mail kan ontvangen doe dan gewoon

$ (dmesg; sysctl hw.sensors) | mail your-account@yourmail.dom
en forward dat bericht dan naar
 dmesg@openbsd.org
waarbij your-account@yourmail.dom uw vaste e-mail account is.

OPMERKINGEN

De bovenstaande methode is heel gemakkelijk, maar als u ervoor gekozen hebt om mail op uw OpenBSD systeem niet te configureren, dan kunt u nog steeds uw dmesg naar de ontwikkelaars sturen. Bewaar uw dmesg uitvoer in een tekstbestand.

$ (dmesg; sysctl hw.sensors) > ~/dmesg.txt
Zet dit bestand dan over naar het systeem dat u normaal gebruikt voor email (met FTP/scp/diskette/postduif/...). Aangezien de dmesg uitvoer die u instuurt, automatisch verwerkt wordt, controleert u best het volgende bij gebruik van alternatieve email clients/systemen:

4.11 - Een bestandenset toevoegen na de installatie

"O nee! Ik ben een bestandenset vergeten toe te voegen toen ik de installatie deed!"

Soms realiseert u zich dat u tenslotte ECHT comp48.tgz (of gelijk welke andere systeemcomponent) nodig had, maar u besefte dit niet op het moment dat u uw systeem installeerde. Goed nieuws: Er zijn twee manieren om bestandensets toe te voegen na de initiŽle installatie:

Met het upgrade proces

Boot eenvoudigweg uw installatiemedium (CD-ROM of Diskette), en kies Upgrade (veeleer dan Install). Wanneer u bij de lijst van bestandensets komt om te installeren, kies dan de sets die u de eerste maal vergat te installeren, kies uw bron, en laat het ze voor u installeren.

Met tar(1)

De installatiebestandensets zijn gewoon gecomprimeerde tar bestanden, en u kunt ze handmatig uitpakken vanop de root van het bestandssysteem:

 # cd /
 # tar xzvphf comp48.tgz

Vergeet NIET de 'p' optie in het bovenstaande commando om de bestandspermissies te herstellen zoals het moet!

Een vaak voorkomende fout is te denken dat men pkg_add(1) kan gebruiken om ontbrekende bestandensets toe te voegen. Dit werkt niet. pkg_add(1) is de package beheer tool om third party software te installeren. Het behandelt package bestanden, niet algemene tar bestanden zoals de installatiesets.

Indien u voor het eerst de xbase bestandenset op uw systeem installeert met tar(1) en zonder te herstarten, dan moet na de installatie de shared library cache geŁpdated worden met ldconfig(8). Om alle X libraries aan de cache toe te voegen:

# ldconfig -m /usr/X11R6/lib
Als alternatief kunt u gewoon uw systeem herstarten, en dan wordt dit automatisch gedaan door het rc(8) opstartscript.

4.12 - Wat is 'bsd.rd'?

bsd.rd is een "RAM Disk" kernel. Dit bestand kan heel nuttig zijn; veel ontwikkelaars letten er op om het in de root van hun systeem te houden.

Het een "RAM Disk kernel" noemen, beschrijft het root bestandssysteem van de kernel -- veeleer dan een fysische schijf te zijn, worden de utilities beschikbaar na het starten van bsd.rd in de kernel opgeslagen, en worden ze uitgevoerd vanaf een RAM-gebaseerd bestandssysteem. bsd.rd bevat ook een gezonde reeks utilities om u toe te laten systeemonderhoud en installatie te doen.

Op sommige platformen is bsd.rd is zowaar de voorkeursinstallatietechniek -- u plaatst deze kernel op een bestaand bestandssysteem, boot hem, en draait de installatie ervan. Op de meeste platformen, als u een draaiende oudere versie van OpenBSD hebt, kunt u een nieuwe versie van bsd.rd FTP'en, ervan herstarten, en een nieuwe versie van OpenBSD installeren zonder ook maar enig verwijderbaar medium te gebruiken.

Hier is een voorbeeld van het booten van bsd.rd op een i386 systeem:
 Using Drive: 0 Partition: 3
 reading boot.....
 probing: pc0 com0 com1 apm mem[639k 255M a20=on]
 disk: fd0 hd0+
 >> OpenBSD/i386 BOOT 3.02
 boot> boot hd0a:/bsd.rd
. . . normal boot to install . . .
Zoals aangegeven, zal u naar het installatieprogramma gebracht worden, maar u kunt ook naar de shell gaan om onderhoud aan uw systeem uit te voeren.

De algemene regel over bsd.rd booten, is om uw boot kernel van /bsd in bsd.rd te veranderen met gelijk welk middel gebruikt op uw platform.

4.13 - Vaak voorkomende installatieproblemen

4.13.1 - Mijn Compaq herkent slechts 16M RAM

Sommige Compaq systemen hebben een probleem waarbij de volledige systeem-RAM niet juist gedetecteerd wordt door de OpenBSD second stage boot loader, en het kan zijn dat slechts 16M gedetecteerd en gebruikt wordt door OpenBSD. Dit kan gecorrigeerd worden ofwel door een /etc/boot.conf bestand aan te maken of aan te passen, ofwel door commando's op de "boot>" prompt in te geven voordat OpenBSD laadt. Als u een machine had met 64M RAM, maar OpenBSD detecteerde alleen de eerste 16M, dan zou het commando dat u zou gebruiken het volgende zijn:
   machine mem +0x3000000@0x1000000
om 48M (0x3000000) toe te voegen na de eerste 16M (0x1000000). Typisch zou u, als u een machine met dit probeem had, het bovenstaande commando eerst op de boot> prompt van de installatie-diskette/CD-ROM ingeven, het systeem laden, herstarten, en een /etc/boot.conf bestand maken met de bovenstaande lijn er in, zodat alle toekomstige boots al het beschikbare RAM herkennen.

Het werd ook gemeld dat een ROM update dit zal herstellen op sommige systemen.

4.13.2 - Mijn i386 wil niet starten na de installatie

Uw installatie leek vlot te verlopen, maar bij de eerste start ziet u geen teken van OpenBSD dat probeert te booten. Er zijn enkele veel voorkomende redenen voor dit probleem:

4.13.3 - Mijn (oudere, tragere) machine startte, maar bleef hangen bij de ssh-keygen stappen

Het is heel waarschijnlijk dat uw machine goed draait, maar gewoon wat tijd nodig heeft om het ssh sleutelgeneratieproces te voltooien. Een SPARCStation2 of een Macintosh Quadra kan verscheidene uren nodig hebben om de drie ssh-keygen(1) stappen te voltooien. Laat het gewoon deze taak afwerken; dit wordt slechts ťťnmaal per installatie gedaan.

Merk op dat de standaard sleutelgrootte verhoogd werd voor OpenBSD 3.8, dus de generatietijden zijn langer dan vroeger. Gebruikers van heel trage machines willen mogelijk hun sleutels genereren op een andere computer, ze in een site48.tgz bestand plaatsen, en ze installeren samen met de rest van de bestandensets.

4.13.4 - Ik kreeg de boodschap "Failed to change directory" toen ik een installatie deed

Wanneer u een FTP installatie van een snapshot uitvoert tijdens de -beta fase van de OpenBSD ontwikkelingscyclus, zou u het volgende kunnen zien:

 Display the list of known ftp servers? [no] yes
 Getting the list from 192.128.5.191 (ftp.openbsd.org)... FAILED
 Failed to change directory.
 Server IP address or hostname? 
Dit is normaal en te verwachten gedrag tijdens dit pre-release gedeelte van de cyclus. Het installatieprogramma zoekt naar de FTP lijst op de primaire FTP server in een directory die niet beschikbaar zal zijn tot op de release datum, en daardoor krijgt u de bovenstaande boodschap.

Gebruik gewoon de FTP mirror lijst en zoek uw favoriete FTP mirror, en geef handmatig zijn naam in wanneer u er om gevraagd wordt.

Opemrking: U zou dit niet mogen zien als u -release installeert of vanaf CD-ROM.

4.13.5 - Mijn fdisk partitietabel is vernield of blanco!

Af en toe zal een gebruiker zien dat een systeem werkt, maar bij het uitvoeren van fdisk wd0 zullen ze een volledig lege (of soms, rommelige) partitietabel zien. Dit wordt gewoonlijk veroorzaakt door in fdisk(8) een partitie aan te maken die een offset van nul sectoren had, veeleer dan de one track offset die ze zou moeten hebben (opmerking: dit veronderstelt het i386 of amd64 platform. Andere platformen hebben andere offset vereisten, sommige hebben GEEN offset nodig). Het systeem boot dan via de PBR, niet via de MBR.

Hoewel deze configuratie kan werken, kan het een onderhoudsprobleem geven en wordt het beter rechtgezet. Om dit op te lossen, moeten de bestandssystemen van de schijf vanaf nul hermaakt worden (hoewel u als u ECHT weet wat u doet, misschien enkel uw disklabel en MBR kan hermaken, en enkel de eerste OpenBSD partitie op de schijf moet herbouwen).

4.13.6 - Ik heb geen floppy of CD-ROM op mijn machine

Op sommige computers waar men OpenBSD op wil draaien ontbreekt iedere voor de hand liggende manier om OpenBSD te installeren, omdat de floppy en CD-ROM speler ontbreken. De machine kan zijn ontworpen zonder ze (bijvoorbeeld veel laptops en "flash" gebaseerde machines zoals Soekris en Alix systemen) of de bootapparaten zijn defect geraakt of verwijderd en zijn moeilijk te vervangen. Hier zijn wat tips en technieken die u kunt gebruiken om OpenBSD op dergelijke machines geÔnstalleerd te krijgen. Bedenk in alle gevallen dat de machine van te voren een OS geÔnstalleerd had en dat het in het algemeen de bedoeling was dat het OS opnieuw geÔnstalleerd kon worden in het veld. Als u zich bedenkt hoe dat oorspronkelijk bedoeld was, dan geeft dat vaak een goed idee hoe OpenBSD geÔnstalleerd kan worden.

4.13.7 - Ik krijg een SHA256 verschil tijdens de installatie!

In de installatie-kernels zijn checksums opgenomen voor de file sets die worden gebruikt tijdens de installatie.

De checksums van de echte -release files sets zouden moeten kloppen met de opgeslagen checksum.

Soms bevatten de installatie-kernels van snapshots niet de juiste checksum. Dit kan door verschillende redenen voorkomen bij de build machines en is geen reden om in paniek te raken voor ontwikkel snapshots. Als u zich hier zorgen om maakt, wacht dan tot de volgende snapshot.

4.14 - Het installatieproces aanpassen

siteXX.tgz bestand

De OpenBSD install/upgrade scripts laten de selectie toe van een door de gebruiker gecreŽerde set genaamd "siteXX.tgz", waarbij XX de werkelijke release versie is (bv. 48). De siteXX.tgz bestandenset is, zoals de andere bestandensets, een met gzip(1) gecomprimeerd tar(1) archief geroot in '/' en wordt geŁntarred zoals de andere sets met de opties xzphf. Deze set zal als laatste geÔnstalleerd worden, na alle andere bestandensets.

Deze bestandenset laat de gebruiker toe om bestanden toe te voegen en/of bestanden geÔnstalleerd in de 'normale' sets te overschrijven en dus de installatie of upgrade aan te passen.

U kunt ook hostname-specifieke installatiesets aanmaken en gebruiken met de naam siteXX-&<hostname>.tgz, bijvoorbeeld "site48-puffy.tgz". Dit laat gemakkelijke per-host aangepaste installaties, upgrades of rampherstelling toe.

Enkele voorbeeldgebruiken van een siteXX.tgz bestand:

install.site/upgrade.site scripts

Als laatste stap in het install/upgrade proces, zoeken de scripts in de root directory van het zopas geÔnstalleerde/geŁpgraded systeem naar install.site of upgrade.site, zoals gepast voor het huidige proces, en voeren dit script uit in een omgeving gechrooted naar de root van het geÔnstalleerde/geŁpgraded systeem. Onthou dat de upgrade gebeurt vanaf een geboot bestandssysteem, dus uw doel-bestandssysteem is eigenlijk gemount op /mnt. Omwille van de chroot kan uw script echter geschreven worden alsof het draait in de "normale" root van uw bestandssysteem. Aangezien dit script uitgevoerd wordt nadat alle bestanden geÔnstalleerd zijn, hebt u veel van de functionaliteit van uw volledige systeem wanneer uw script draait. Denk er aan dat u een minimale kernel draait, dat niet alle mogelijkheden beschikbaar zijn en vanwege ruimtebeperkingen kunnen dingen die vandaag werken niet meer werken in een volgende release.

Merk op dat het install.site script in een siteXX.tgz file zou moeten zitten, terwijl het upgrade.site script ofwel in de root directory gezet kan worden vůůr de upgrade, ofwel in een siteXX.tgz bestand gezet kan worden.

De scripts kunnen gebruikt worden om vele dingen te doen:

De combinatie van siteXX.tgz en install.site/upgrade.site bestanden is bedoeld om gebruikers brede aanpasbaarheidsmogelijkheden te geven zonder hun eigen aangepaste installatiesets te moeten bouwen.

Opmerking: als u uw installatie vanaf een http server uitvoert, zal u uw site*.tgz bestand(en) aan het bestand index.txt in de brondirectory moeten toevoegen, zodat ze als optie getoond worden op het moment van installatie. Dit is niet nodig voor FTP of andere installaties.

4.15 - Hoe kan ik een aantal gelijkaardige systemen installeren?

Hier zijn enkele tools die u kunt gebruiken wanneer u een aantal gelijkaardige OpenBSD systemen moet inzetten.

siteXX.tgz en install/upgrade.site bestanden

Kijk naar het bovenstaande fragment.

Restore van dump(8)

Op de meeste platformen bevat het bootmedium het restore(8) programma, dat kan gebruikt worden om een backup te herstellen gemaakt door dump(8). Dus, u zou kunnen booten vanaf een diskette, CD, of bsd.rd bestand, vervolgens fdisk, disklabel, en restore de gewenste configuratie vanaf tape of andere media, en de boot blocks installeren. Meer details hier.

Disk imaging

Jammer genoeg zijn er geen gekende disk imaging pakketten die FFS ondersteunen en een image kunnen maken die alleen de actieve bestandenruimte bevat. De meeste grote disk imaging oplossingen zullen een OpenBSD partitie als een "generic" partitie behandelen, en kunnen een image van de hele schijf maken. Dit vervult vaak uw doel, maar gewoonlijk met enorme hoeveelheden verspilde ruimte -- een lege 10G /home partitie zal 10G ruimte verspillen in de image, ook al zit er geen enkel bestand in. Hoewel u typisch een schijf-image naar een grotere schijf kan installeren, zal u de extra ruimte niet meteen kunnen gebruiken, en zal u een image niet kunnen installeren naar een kleinere schijf.

Als dit een aanvaardbare situatie is, vindt u misschien dat het dd commando zal doen wat u nodig hebt, het zal u toelaten de ene schijf sector-voor-sector naar de andere te kopiŽren. Dit zou dezelfde functionaliteit bieden als commerciŽle programma's maar dan zonder de kosten.

4.16 - Hoe kan ik een dmesg(8) bekomen om een installatieprobleem te melden?

Wanneer u een probleem meldt, is het van belang de volledige dmesg(8) van het systeem bij te voegen. Wanneer u dit moet doen, is het echter vaak omdat het systeem niet naar behoren werkt of niet wil installeren, dus u hebt misschien geen schijf, netwerk of andere middelen die u nodig hebt om de dmesg naar de gepaste mailinglijst te krijgen. Er zijn echter andere manieren:

[FAQ Index] [Naar Sectie 3 - Beginnen met OpenBSD] [Naar Sectie 5 - Het Systeem vanaf Broncode Bouwen]


[terug] www@openbsd.org
$OpenBSD: faq4.html,v 1.82 2011/01/19 11:16:44 ajacoutot Exp $